Kontakt: Gunilla Gustfasson

Mob. 0730-458858 Tel. 013-391318

Epost: oakshoots@telia.com

Adress: 421 Klockrike, 590 32 Klockrike

Dela vidare

Gordon

Oakshoot´s Jumping Jack Flash

SMALLTOWN'S JOLLY JUMPER-INKWELLS LONG DISTANCE CALL

Meriter: Utställning: CK, 3 Ökk.

Äg: Gunilla Gustafsson, Tobias Gustafsson