Gordon

Oakshoot´s Jumping Jack Flash

SMALLTOWN'S JOLLY JUMPER-INKWELLS LONG DISTANCE CALL

Meriter: Utställning: CK, 3 Ökk.

Äg: Gunilla Gustafsson, Tobias Gustafsson