SU(u)CH

            Almanza Waikiki Beach  "Albin"                  Oakshoot´s Special Kind Of Heart  "Space"
                                       

Hanar:                                                                     Tikar:

             Oakshoot´s Lot of Space  "Kenzo"                    Oakshoot´s Through Time and Space  "Wilma"

   Oakshoot´s Walk on Space  "Lindeman"                   Oakshoot´s Coming From Space  "Flisan"

  Oakshoot´s Too Much Space  "Elvis"                           Oakshoot´s Feeling of Space  "Chili"

Oakshoot´s From Outer Space  "Zorro"                         Oakshoot´s Fill The Space  "Laika"

                                                                                                         Oakshoot´s Wide Open Space  "Birdie"